دوره جامع گریم سینمایی

مرکز عالی آموزش علوم سینمایی باهدف جذب و پرورش گریمورهای مستعد و راهیابی آنها به عرصه های حرفه ای اقدام به برگزاری دوره جامع گریم سینمایی (چهره پردازی)نموده است.
دوره گریم سینمایی در دو ترم سه ماهه مقدماتی و تکمیلی هفته ای دو جلسه سه ساعته برگزارشده و شامل کاملترین سرفصل های آموزشی میباشد.
از جمله متعادل سازی، نامتعادل سازی، پیری، جوانی، زیبایی، زخم .زیگیل، گریم فانتزی، قطعه سازی، بافت مو، گریم سه بعدی و...
درپایان دوره گواهینامه معتبر وبین المللی با مهر و امضای وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی اعطاء میشود.
امکان همکاری حرفه ای برای هنرجویان موفق وجود دارد.

دروس ارائه شده در دوره گریم :                             زخم و زیگیل
متعادل سازی                                                گریم فانتزی
نامتعادل سازی                                             قطعه سازی
پیری و جوانی                                              بافت مو
زیبایی                                                         گریم سه بعدی

اساتید :
بابک شعاعی ، امید گلزاده ، مرتضی کهزادی
با نظارت استاد مجید اسکندری

گریم سینمایی

امید گلزاده