دوره جامع کارگردانی سینما

مرکز عالی آموزش علوم سینمایی با هدف پرورش هنرجویان مستعد و توانمند در عرصه کارگردانی سینما اقدام به برگزاری دوره های جامع کارگردانی سینما بصورت عملی و کاربردی نموده است.
ما معتقدیم موفقیت در آموزش کارگردانی بدون کمک و همیاری با هنرجویان برای تجربه ساخت فیلم و نظارت اساتید امکان پذیر نیست .زین رو این مرکز سعی کرده علاوه بر اساتید بنام و حرفه ای سینما و دانشگاه، امکانات به روز ساخت فیلم اهم از امکانات کامل تصویربرداری ، امکانات تدوین ( اتاق تدوین مرکز ) و صداگذاری( استودیو صدابراری و صداگذاری مرکز) را در داخل مجموعه فراهم آورد .

ما در بیش از یک دهه فعالیت آموزشی شاهد درخشش غرورآفرین کارگردانان جوان و صاحب سبک در عرصه های حرفه ای سینما و تلویزیون بوده ایم .

دروس ارائه شده در دوره کارگردانی:
1 - اصول و مبانی کارگردانی :          داریوش فرهنگ ، علی ژکان
2 - مبانی فیلم نامه :                      جابر قاسمعلی ،کامبوزیا پرتویی
                                                    دکتر شاپور شهبازی
3 - تاریخ سینما :                            دکتر سعید احمدی

 

4 - اصول و مبانی تصویربرداری :               رضا نبوی ، علی لقمانی
5- اصول و مبانی صدا :                              محمد رضا دلپاک
6 - اصول و مبانی تدوین :                         بهرام دهقانی
7 - کارگردانی سینما :                                داریوش فرهنگ ، علی ژکان
8 - پروژه ساخت فیلم کوتاه

آموزش فیلمنامه نویسی

جابر قاسمعلی

آموزش مبانی کارگردانی

علی ژکان

آموزش تصویر برداری

علی لقمانی

اصول و مبانی تدوین

بهرام دهقانی