دوره جامع بازیگری سینما

مرکز عالی آموزش علوم سینمایی با هدف پرورش هنرجویان مستعد و توانمند و کشف استعدادهای خلاق در عرصه بازیگری اقدام به برگزاری دوره های جامع بازیگری نموده است.
در دهه های گذشته اکثر بازیگران سینما صحنه تئاتر به سینما راه پیدا می کردنند و دانش آموخته تئاتر بودند ، اما اکنون بازیگری سینما هویتی مستقل یافته و از بازی اغراق آمیز تئاتر فاصله کرفته و ظرافت های عمیق تری دارد .
در این دوره آموزشی بیشتر تمرکز و هدف مان بازیگری سینما با متد های روز دنیا بوده و برآنیم که بازی مقابل دوربین و قاب تصویر که ضعف اصلی بازیگران سینمای ماست را مرتفع کنیم.

دروس ارائه شده در دوره بازیگری:
1- بدن و بیان                          سوزان صفانیا ، نادر نادرپور
2- تربیت حس                        پانته آ پناهی ها ، فرشته صدرعرفایی
3 - مبانی کارگردانی                 داریوش فرهنگ ، علی ژکان
4- تحلیل نقش                       دکتر سعید احمدی

5 - زبان صورت و بدن                  محسن عبدالهیان
6 - بازیگری مقابل دوربین            داریوش فرهنگ ، علی ژکان
7- بازیگری در قاب تصویر            علی دهکردی
8 - روانشناسی احساسات            محسن عبدالهیان
9 - پروژه تصویری پایانی

بازیگری مقابل دوربین

داریوش فرهنگ

مبانی کارگردانی

علی ژکان

تکنیک های بازیگری و رهاسازی

سوزان صفانیا

شناخت زبان صورت و بدن

محسن عبدالهیان